เริ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
สถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้
ขณะนี้มีผู้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แล้ว 122905 ดอก
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์
ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สร้างพลังความดีที่ยั่งยืน ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สร้างพลังความดีที่ยั่งยืน